Sijainti: Pääsivu / Kurssit ja testit / Tulityö / Tietoa tulityöstä

Tietoa tulityöstä

Tulityöt ovat, suojeluohjeen 2002 mukaisesti "töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä (Kattotulityökortti) ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö". Katso myös Finanssialan Keskusliiton Tulityöt suojeluohje 01/2002.

KUKA TARVITSEE TULITYÖKORTIN?

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava SPEKin myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Kattotulityön tekijällä on oltava SPEKin myöntämä voimassaoleva kattotulityökortti.

  • Vakituinen tulityöpaikka on tulitöiden tekemiseen varattu palotekninen osasto tai alue, joka on suunniteltu varta vasten tulitöiden turvallista tekemistä varten.
  • Tilapäinen tulityöpaikka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia. Tilapäisellä tulityöpaikalla saa tehdä tulityötä vain silloin, kun sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla.

Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuksen suoritusajasta. Viimeinen voimassaolokuukausi on merkitty korttiin.

SFS 5900 on kuvaus huolellisesta työtavasta; siinä annetaan ohjeita henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa, valvoa ja tehdä tulitöitä. Ohjeet koskevat myös ulkopuolisia urakoitsijoita ja kiinteistöjen hoidosta vastaavia henkilöitä. Katso myös aiheeseen liittyväSuomen Standardisoimisliiton tiedote.